MISI


Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

 

VISI


Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

 

OBJEKTIF


Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan perindustrian.

 

FUNGSI


Menyedia dan menjalankan program latihan kemahiran pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia dan meningkatkan taraf kemahiran pekerja sektor perindustrian.