Kursus Training of Trainer (ToT) Cisco


ADTEC Batu Pahat, 30 Ogos 2023
 - Bagi memperkasa pengetahuan dan kemahiran tenaga pengajar dalam bidang Komputer Rangkaian di ADTEC Batu Pahat, satu program Train of Trainer (TOT) telah dilaksanakan pada 20 hingga 22 Ogos 2023. Program ini juga dirancang untuk melatih lebih ramai pelapis dikalangan tenaga pengajar yang berkeupayaan untuk mengajar dalam bidang Komputer Rangkaian.

Program TOT sepanjang tiga hari ini dikendalikan oleh Ts. Norhisham bin Mansor, pengajar berpengalaman dari Bahagian Teknologi Komputer Rangkaian, ADTEC Batu Pahat. Menerusi program ini, para peserta didedahkan kepada asas konfigurasi peralatan cisco seperti switch dan router, konfigurasi switching seperti VLAN, Inter-VLAN dan Etherchannel, konfigurasi routing seperti static routing, default static routing, ripv2, eigrp dan ospfv2 dan konfigurasi polisi ACL seperti standard numbered ACL dan named ACL.

 

-- Gambar --