BAHAGIAN TEKNOLOGI PEMBUATAN

Tuan Mohd Kamal bin Tuan Aziz

Ketua Bahagian (DV48)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7613) | Emel: kamal@jtm.gov.my

Ts. Wan Azizurrahman bin Wan Hassan

Penolong Ketua Bahagian (DV44)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7743) | Emel:wan_azizurrahman@jtm.gov.my

Ts. Mohd Anuwar bin Jusoh

Pegawai Latihan Vokasional (DV48)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7743) | Emel: anuwar@jtm.gov.my

Suzrinnelly binti Mohd Salleh

Pegawai Latihan Vokasional (DV44M)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7743) | Emel: suzrinnelly@jtm.gov.my

Hj. Haizal bin Ahmad

Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7649) | Emel: haizal@jtm.gov.my

Mohd Rawi bin Haji Saéb

Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV38)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7743) | Emel: rawi@jtm.gov.my

Ahmad Fahmi bin Marzuki

Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7743) | Emel: a.fahmi@jtm.gov.my

Rutaha Noor bin Ruhmat

Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7626) Emel: rutaha@jtm.gov.my

Fazri Izzuan bin Basir

Penolong Pegawai Latihan Vokasional (DV36)

Tel: 07-4287733 (Samb: 7743) | Emel: fazri.izzuan@jtm.gov.my