Pengenalan


Program Diploma Teknologi Elektronik (L02) diwujudkan dengan memberi tumpuan kepada teori dan praktikal serta pengurusan dalam bidang Teknologi Elektronik Industrial pada masa kini bagi memenuhi keperluan pekerjaan sektor industri yang mempunyai daya saing yang tinggi dipasaran pekerjaan. Di samping itu pelajar juga diharap berketrampilan untuk:

 • membuat pengujian, analisa kerosakan dan baikpulih peralatan elektronik.
 • membuat pelbagai pengujian litar.
 • merekabentuk, menganalisa litar elektronik dan membina papan litar bercetak (PCB).
 • mengunakan PLC, sensor dan sistem hydraulic & pneumatik untuk pengawalan sistem automasi komplek.
 • membuat pengaturcaraan dan merekabentuk sistem berasaskan microprocessor dan microcontroller.
 • menjalankan penyelenggaraan kerosakan yang dilakukan ke atas peralatan elektronik (Preventive and Corrective Maintenance)
 • menjalankan latihan amali yang melibatkan sistem telekommunikasi
 • menjalankan aktiviti elektronik product quality anssurance

 

Syarat Kelayakan


SYARAT AM KEMASUKAN :

1. Warganegara Malaysia
2.  Berumur 17 hingga 35 tahun
3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan 
4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

SYARAT KHAS KURSUS :

1. Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut :

 • EE-021-3:2012: Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik; atau
 • EE-011-3: Juruteknik Kanan Elektronik Industri-Peralatan

2. Lulus dalam temuduga yang dijalankan.

 

Kaedah & Tempoh Latihan


1. Kaedah latihan berasaskan kemahiran merangkumi 60% amali dan 40% teori
2. Tempoh latihan ialah 1 Tahun 6 Bulan (2 semester latihan di institut dan 1 semester latihan di industri)

 

Yuran Pengajian


1. Yuran Pengajian - RM 3,000.00 setahun 
2. Yuran Asrama - RM 616.00 setahun 
3. Lain-lain bayaran yang dikenakan semasa hari pendaftaran - anggaran RM 600 hingga RM 750 (one-off)

 

Pinjaman Latihan


Kemudahan pinjaman latihan disediakan (bagi yang layak) dengan memohon melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

 

Persijilan


Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan dianugerahkan dua (2) persijilan iaitu :

1. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) - ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
2. Diploma Teknologi Elektronik - ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

 

Peluang Kerjaya


Graduan program Diploma Teknologi Elektronik berpeluang menceburi kerjaya sebagai

 • Technologist in Electronic Industry
 • R & D Technician
 • QA / QC Technician
 • Test Technician
 • Electronic Assembly Technician
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional
 • Lain-lain pekerjaan berkaitan.

 

Struktur Program


Kurikulum Diploma Teknologi Elektronik (L02) menawarkan kursus-kursus berikut:

Semester 4 Semester 5 Semester 6
 • Equipment Management
 • Product Improvement
 • Microcontroller
 • Product Quality Assurance
 • Final Year Project 1
 • Programmable Logic Controller (PLC)
 • Human Resource Management
 • Final Year Project 2
 •  Latihan Industri

 

Kemudahan/ Fasiliti


Antara kemudahan/ fasiliti yang disediakan ialah :

 • Makmal CAD DRAFTING
 • Makmal CBT
 • Makmal Fault Finding
 • Makmal PLC
 • Makmal Sensor
 • Makmal Microcontroller
 • Makmal Elektrorik Sistem
 • Makmal Pneumatik
 • Makmal Hydraulik
 • Makmak Elektrikal
 • Makmal Automation Control
 • Makmal Fabrikasi
 • Makmal Analog
 • Makmal Digital
 • Bilik Seminar

 

Pengambilan Pelajar


Pengambilan dibuat sebanyak dua (2) kali setahun (kemasukan sesi Januari dan Julai) 

Sesi Januari:

Sesi Julai:

 • Secara atas talian (online) di laman web Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia http://upu.mohe.gov.my
 • Pemohon dikehendaki membeli nombor unik ID di Bank Simpanan Nasional (BSN) melalui kaunter BSN, ATM dan juga SMS Banking.

 

 

Pengenalan


Program Diploma Teknologi Mekatronik (L12) diwujudkan bagi memenuhi keperluan meluas pekerja mahir dalam pelbagai sektor industri. Bidang ini menggabungkan latihan dalam bentuk teori dan praktikal yang mengandungi 3 disiplin utama iaitu mekanikal, elektrikal & elektronik serta kawalan aturcara. Pelajar akan didedahkan secara mendalam berkaitan komponen asas elektrikal & elektronik, motor, sensor, mikropengawal, Programmable Logic Controller(PLC), komponen pneumatik dan hidraulik, rekabentuk komponen mekanikal dan pengaturcaraan sistem kawalan. Di akhir program, pelajar dijangka akan dapat menguasai kemahiran merekabentuk, memasang, mengaturcara dan menyelenggara sistem automasi industri seperti sistem berasaskan PLC dan industrial robotic arm.

 

Syarat Kelayakan


SYARAT AM KEMASUKAN :

1. Warganegara Malaysia
2.  Berumur 17 hingga 35 tahun
3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan 
4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

SYARAT KHAS KURSUS :

1. Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut :

 • H-170-3 / H-176-3 : Juruteknik Automasi Senior; atau
 • MC-091-3:2013 : Industrial Automation Engineering Supervision; atau
 • MC-091-3:2016 : Industrial Automation Engineering System Assembly.

2. Lulus dalam temuduga yang dijalankan.

 

Kaedah & Tempoh Latihan


1. Kaedah latihan berasaskan kemahiran merangkumi 60% amali dan 40% teori
2. Tempoh latihan ialah 1 Tahun 6 Bulan (2 semester latihan di institut dan 1 semester latihan di industri)

 

Yuran Pengajian


1. Yuran Pengajian - RM 3,000.00 setahun 
2. Yuran Asrama - RM 616.00 setahun 
3. Lain-lain bayaran yang dikenakan semasa hari pendaftaran - anggaran RM 600 hingga RM 750 (one-off)

 

Pinjaman Latihan


Kemudahan pinjaman latihan disediakan (bagi yang layak) dengan memohon melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

 

Persijilan


Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan dianugerahkan dua (2) persijilan iaitu :

1. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) - ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
2. Diploma Teknologi Mekatronik - ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

 

Peluang Kerjaya


Graduan program Diploma Teknologi Mekatronik berpeluang menceburi kerjaya sebagai

 • Penolong Jurutera/Juruteknik Sistem Mekatronik (Mechatronic System Assistant Engineer/Technician)
 • Penolong Jurutera/Juruteknik Penyelenggaraan (Maintenance Assistant Engineer/Technician)
 • Pengaturcara Sistem Automasi (Automation System Programmer)
 • Juruteknik Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing/Production Technician)
 • Penyelia/Juruteknik Bahagian (Line Supervisor/Technicion)
 • Penyelia/Operator Mesin (Machine Supervisor/Operator)
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional (Vocational Training Assistant Officer)
 • Lain-lain pekerjaan berkaitan.

 

Struktur Program


Kurikulum Diploma Teknologi Mekatronik (L12) menawarkan kursus-kursus berikut:

Semester 4 Semester 5 Semester 6
 • Automation System Design
 • Equipment Maintenance
 • Project Management
 • Microcontroller
 • Industrial Safety
 • Drive Technology
 • Final Year Project 1
 • Automation System Installation
 • Automation System Commissioning
 • Process Control
 • Final Year Project 2
 •  Latihan Industri

 

Kemudahan/ Fasiliti


Antara kemudahan/ fasiliti yang disediakan ialah :

 • Makmal Computer System
 • Makmal CAD Drafting
 • Makmal Mekatronik 1
 • Makmal Mekatronik 2
 • Makmal Sistem Automasi
 • Makmal Robotik
 • Makmal CNC
 • Makmal CIM
 • Makmal Instrumentasi
 • Bengkel Fabrication & Fitting
 • Wiring Bay

 

Pengambilan Pelajar


Pengambilan dibuat sebanyak dua (2) kali setahun (kemasukan sesi Januari dan Julai) 

Sesi Januari:

Sesi Julai:

 • Secara atas talian (online) di laman web Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia http://upu.mohe.gov.my
 • Pemohon dikehendaki membeli nombor unik ID di Bank Simpanan Nasional (BSN) melalui kaunter BSN, ATM dan juga SMS Banking.

  

 

Pengenalan


Program Diploma Teknologi Komputer (Rangkaian) (G02) diwujudkan dengan memberi tumpuan kepada teori dan praktikal serta pengurusan dalam bidang Teknologi Komputer Rangkaian pada masa kini bagi memenuhi keperluan pekerjaan sektor industri yang mempunyai daya saing yang tinggi dipasaran pekerjaan. Pelajar akan didedahkan kepada aktiviti seperti mengkonfigurasi, merekabentuk, mengimplementasi dan menyelenggara sistem rangkaian, kawalan keselamatan dan pengurusan rangkaian. Pelajar juga diberi pendedahan dan pengetahuan berkenaan sistem rangkaian berdasarkan dengan modul-modul dalam program Cisco sebagai nilai tambah untuk bersaing di pasaran pekerjaan.

 

Syarat Kelayakan


SYARAT AM KEMASUKAN :

1. Warganegara Malaysia
2.  Berumur 17 hingga 35 tahun
3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan 
4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

SYARAT KHAS KURSUS :

1. Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut :

 • IT-030-3/D-051-3/D-050-3: Juruteknik Rangkaian Komputer; atau
 • IT-030-3:2013: Perkhidmatan Rangkaian Komputer.

2. Lulus dalam temuduga yang dijalankan.

 

Kaedah & Tempoh Latihan


1. Kaedah latihan berasaskan kemahiran merangkumi 60% amali dan 40% teori
2. Tempoh latihan ialah 1 Tahun 6 Bulan (2 semester latihan di institut dan 1 semester latihan di industri)

 

Yuran Pengajian


1. Yuran Pengajian - RM 3,000.00 setahun 
2. Yuran Asrama - RM 616.00 setahun 
3. Lain-lain bayaran yang dikenakan semasa hari pendaftaran - anggaran RM 600 hingga RM 750 (one-off)

 

Pinjaman Latihan


Kemudahan pinjaman latihan disediakan (bagi yang layak) dengan memohon melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

 

Persijilan


Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan dianugerahkan dua (2) persijilan iaitu :

1. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) - ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
2. Diploma Teknologi Komputer (Rangkaian) - ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

 

Persijilan Tambahan : Cisco Networking Academy

 

Peluang Kerjaya


Graduan program Diploma Teknologi Komputer (Rangkaian) berpeluang menceburi kerjaya sebagai

 • Network Administrator
 • Networking Technician
 • Assistant Network Engineer
 • Network Support
 • IT Administrator
 • IT Technician
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional 
 • Lain-lain pekerjaan berkaitan.

 

Struktur Program


Kurikulum Diploma Teknologi Komputer (Rangkaian) (G02) menawarkan kursus-kursus berikut:

Semester 4 Semester 5 Semester 6
 • Server Configuration
 • Computer Network Security Deployment
 • Computer Network Maintenance Management
 • Router and Routing Configuration
 • Open Source Administration
 • Final Year Project 1
 • Server Maintenance Administration
 • Computer System & Network Procurement
 • WAN Technology
 • Final Year Project 2
 •  Latihan Industri

 

Kemudahan/ Fasiliti


Antara kemudahan/ fasiliti yang disediakan ialah :

 • Makmal CCNA
 • Makmal Server
 • Makmal SOHO
 • Makmal VoIP
 • Makmal Security
 • Makmal Rangkaian
 • Makmal Projek Tahun Akhir
 • Bilik Seminar
 • Bilik Tutorial

 

Pengambilan Pelajar


Pengambilan dibuat sebanyak dua (2) kali setahun (kemasukan sesi Januari dan Julai) 

Sesi Januari:

Sesi Julai:

 • Secara atas talian (online) di laman web Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia http://upu.mohe.gov.my
 • Pemohon dikehendaki membeli nombor unik ID di Bank Simpanan Nasional (BSN) melalui kaunter BSN, ATM dan juga SMS Banking.

 

 

Pengenalan


Program Diploma Teknologi Pembuatan (Pemesinan) (K03) diwujudkan bagi memenuhi keperluan meluas pekerjaan dalam sektor industri pembuatan. Bidang ini menggabungkan latihan dalam bentuk teori dan praktikal yang menekankan kemahiran dalam pengendalian mesin konventional, mesin CNC , perisian CADCAM dan penghasilan jig & fixture. Pelajar akan didedahkan secara mendalam berkaitan penggunaan mesin larik, mesin kisar, mesin canai samada dalam bentuk konventional atau CNC. Pelajar juga akan didedahkan dengan penggunaan perisian CADCAM dan rekabentuk & pembuatan Jig Fixture. Di akhir program, pelajar dijangka akan dapat menguasai kemahiran menghasilkan program CNC,  jig fixture dan komponen-komponen berketepatan tinggi dengan menggunakan mesin-mesin CNC dan perisian CADCAM yang dipelajari.

 

Syarat Kelayakan


SYARAT AM KEMASUKAN :

1. Warganegara Malaysia
2.  Berumur 17 hingga 35 tahun
3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan 
4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

SYARAT KHAS KURSUS :

1. Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut :

 • H-013-3/MC-032-3: Juruteknik CNC; atau
 • H-014-3: Pemesin Kanan Am (Operasi Larik); atau
 • H-015-3: Pemesin Kanan Am (Kisar); atau
 • H-016-3: Pemesin (Operasi Canai); atau
 • MC-050-3: Pemesin Kanan; atau
 • MC-050-3:2012 / MC-050-3:2015: Operasi Pemesinan.

2. Lulus dalam temuduga yang dijalankan.

 

Kaedah & Tempoh Latihan


1. Kaedah latihan berasaskan kemahiran merangkumi 60% amali dan 40% teori
2. Tempoh latihan ialah 1 Tahun 6 Bulan (2 semester latihan di institut dan 1 semester latihan di industri)

 

Yuran Pengajian


1. Yuran Pengajian - RM 3,000.00 setahun 
2. Yuran Asrama - RM 616.00 setahun 
3. Lain-lain bayaran yang dikenakan semasa hari pendaftaran - anggaran RM 600 hingga RM 750 (one-off)

 

Pinjaman Latihan


Kemudahan pinjaman latihan disediakan (bagi yang layak) dengan memohon melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

 

Persijilan


Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan dianugerahkan dua (2) persijilan iaitu :

1. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) - ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
2. Diploma Teknologi Pembuatan (Pemesinan) - ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

 

Peluang Kerjaya


Graduan program Diploma Teknologi Pembuatan (Pemesinan) berpeluang menceburi kerjaya sebagai

 • Penolong Jurutera/Juruteknik Pembuatan
 • Penolong Jurutera/Juruteknik Programmer CNC
 • Penolong Jurutera/Juruteknik Mesin CNC
 • Penolong Jurutera / Juruteknik CADCAM
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional
 • Lain-lain pekerjaan berkaitan.

 

Struktur Program


Kurikulum Diploma Teknologi Pembuatan (Pemesinan) menawarkan kursus-kursus berikut:

Semester 4 Semester 5 Semester 6
 • Computer Aided Manufacturing (CAM)
 • Quality Control
 • Jig & Fixture
 • Final Year Project 1
 • Product Design & Analysis
 • Manufacturing Management
 • Final Year Project 2
 •  Latihan Industri

 

Kemudahan/ Fasiliti


Antara kemudahan/ fasiliti yang disediakan ialah :

 • Makmal CAD Drafting
 • Makmal CAD/CAM
 • Makmal NX CADCAM Simulation
 • Makmal CMM
 • Makmal Projek
 • Bengkel CNC
 • Bengkel Conventional
 • Bilik Seminar

 

Pengambilan Pelajar


Pengambilan dibuat sebanyak dua (2) kali setahun (kemasukan sesi Januari dan Julai) 

Sesi Januari:

Sesi Julai:

 • Secara atas talian (online) di laman web Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia http://upu.mohe.gov.my
 • Pemohon dikehendaki membeli nombor unik ID di Bank Simpanan Nasional (BSN melalui kaunter BSN, ATM dan juga SMS Banking.

 

 

 

Pengenalan


Melalui program Diploma Teknologi Kimpalan (K01), pelajar akan didedahkan secara teori dan praktikal terhadap proses kimpalan yang melibatkan keluli karbon (carbon steel), keluli tahan karat (stainless steel), aluminium dan sebagainya. Teknik kimpalan yang akan dipelajari adalah seperti Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Gas Metal Arc Welding (GMAW), Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), Submerge Arc Welding (SAW), Plastic Welding dan pelbagai lagi selaras dengan perkembangan teknologi kimpalan pada masa kini. Pelajar juga akan mempelajari perkara berkaitan kawalan dan jaminan kualiti kimpalan, pemeriksaan dan pengujian hasil kimpalan, penyeliaan dan pelbagai lagi. Pelajar juga akan dibekalkan dengan kemahiran aplikasi perisian komputer bagi merancang dan memudahkan kerja-kerja kimpalan supaya lebih sistematik. Di akhir latihan, pelajar juga perlu menjalani latihan industri bagi memperolehi pengalaman kerja sebenar di industri sebelum menamatkan latihan.

 

Syarat Kelayakan


SYARAT AM KEMASUKAN :

1. Warganegara Malaysia
2.  Berumur 17 hingga 35 tahun
3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan 
4. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

SYARAT KHAS KURSUS :

1. Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut :

 • H-024-3: Juruteknik Arka Logam Gas (Keluli Karbon & Keluli Tahan Karat); atau
 • H-025-3: Juruteknik Arka Tungsten Gas (Keluli Karbon & Keluli Tahan Karat & Aluminium); atau
 • MC-024-3:2012 Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam Shielded Metal Arc Welding Process; atau
 • MC-025-3:2012 Proses Kimpalan Gas Logam; atau (e) MC-026-3:2012 Proses Kimpalan Arka Gas Tungsten; atau
 • MC-027-3:2012 Proses Kimpalan Arka Berteras Logam.

2. Lulus dalam temuduga yang dijalankan.

 

Kaedah & Tempoh Latihan


1. Kaedah latihan berasaskan kemahiran merangkumi 60% amali dan 40% teori
2. Tempoh latihan ialah 1 Tahun 6 Bulan (2 semester latihan di institut dan 1 semester latihan di industri)

 

Yuran Pengajian


1. Yuran Pengajian - RM 3,000.00 setahun 
2. Yuran Asrama - RM 616.00 setahun 
3. Lain-lain bayaran yang dikenakan semasa hari pendaftaran - anggaran RM 600 hingga RM 750 (one-off)

 

Pinjaman Latihan


Kemudahan pinjaman latihan disediakan (bagi yang layak) dengan memohon melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

 

Persijilan


Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan dianugerahkan dua (2) persijilan iaitu :

1. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) - ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
2. Diploma Teknologi Kimpalan - ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

 

Persijilan Tambahan : CSWIP 

 

Peluang Kerjaya


Peluang pekerjaan kebanyakannya terdapat di industri pembuatan dan pembinaan logam, loji pemasangan mesin dan jentera, peralatan logam dan kerja - kerja struktur pembinaan logam. Selain itu, kerjaya sebagai Pembantu Jurutera Kimpalan di dalam industri pembuatan dan pembinaan logam / Juruteknik dalam loji pemasangan mesin dan jentera, peralatan logam dan kerja‐kerja struktur pembinaan logam di sektor industri juga boleh diceburi.

 

Struktur Program


Kurikulum Diploma Teknologi Kimpalan (K01) menawarkan kursus-kursus berikut:

Semester 4 Semester 5 Semester 6
 • CAD Application
 • Welding Metallurgy
 • Workshop Management
 • eEntrepreneurship
 • Safety, Environmental & Health Practice
 • Final Year Project 1
 • Fabrication And Project Management
 • Welding Inspection Procurement
 • Hak Pekerja
 • Final Year Project 2
 •  Latihan Industri

 

Kemudahan/ Fasiliti


Antara kemudahan/ fasiliti yang disediakan ialah :

 • Bengkel Kimpalan
 • Bilik Kuliah
 • Makmal Komputer
 • Makmal NDT

 

Pengambilan Pelajar


Pengambilan dibuat sebanyak dua (2) kali setahun (kemasukan sesi Januari dan Julai) 

Sesi Januari:

Sesi Julai:

 • Secara atas talian (online) di laman web Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia http://upu.mohe.gov.my
 • Pemohon dikehendaki membeli nombor unik ID di Bank Simpanan Nasional (BSN) melalui kaunter BSN, ATM dan juga SMS Banking.