Bahagian Pembangunan &
Pengurusan Aset

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat

Ts. Haji Mohd Lazim bin Mat Lazi
Ts. Haji Mohd Lazim bin Mat LaziPenolong Pengarah (DV48)07-4287733 (samb. 7626) lazim@jtm.gov.my
Ts. Zafrul Azman bin Osman
Ts. Zafrul Azman bin OsmanPegawai Latihan Vokasional
(DV48 KUP)
07-4287733 (samb. 7626) zafrul@jtm.gov.my
Mohd Faiz bin Yusof
Mohd Faiz bin YusofPegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG44)07-4287733 (samb. 7626) mohdfaiz@jtm.gov.my
Mohd Hafizal bin Mokhtar
Mohd Hafizal bin MokhtarPen. Pegawai Latihan Vokasional (DV38)07-4287733 (samb. 7994) junaidi.jaafar@jtm.gov.my
Muhammad Syah Amirul bin Zulkefly
Muhammad Syah Amirul bin ZulkeflyPenjaga Jentera Elektrik (J19)07-4287733 (samb. 7626) syahamirul@jtm.gov.my