Image

MISI

Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

VISI

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Image
Image

OBJEKTIF

Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan perindustrian.

FUNGSI

Menyedia dan menjalankan program latihan kemahiran pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia dan meningkatkan taraf kemahiran pekerja sektor perindustrian.
Image
© {2024} Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat. Hak Cipta Terpelihara.